Flotal E

Flotal E, Şişecam Düzcam'ın ekolojik aynasının markasıdır.
 
Avantajlar
  • İç mekânda güneş ışığını ve yapay ışığı yansıtarak mekânı aydınlatır.
  • Uygulandığı alanlara estetik ve ferahlık kazandırır.
  • Dar, biçimsiz ve loş mekânlara yepyeni boyutlar katar.
  • Bakırsız ve kurşunsuz olarak üretilir.
  • Çevre dostu üretim süreci sırasında daha az atık oluşmaktadır.
  • Yüksek atmosferik neme dayanıklıdır.
  • Yüksek korozyon direncine sahiptir.
CE

Flotal E, Şişecam Düzcam'ın ekolojik aynasının markasıdır.

Yansıtıcı özelliği ile mekanı aydınlatan, büyütüp genişleterek zenginleştiren dekoratif bir malzemedir.

Renkler

Flotal E standart olarak renksiz, talebe bağlı olarak füme, bronz, mavi ve yeşil renklerde üretilmektedir.

Flotal E, banyolarda, yatak odalarında, mutfaklarda, mağazalarda, spor ve sergi salonlarında, çocuk yuvalarında, iç mekânlarda derinlik ve boyut katmak amacıyla kullanılır.

Mekanların daha geniş, ferah, derin, yüksek ve aydınlık gösterilmek istendiği alanlarda kullanımı için uygundur.

Flotal E Ekolojik ayna yüksek dayanıma sahip, bakır ve kurşun içermeyen kimyasal –boyalarla üretilen aynadır. Ayna üretimi yüksek kalitede hamcamın üstüne parlatma ve temizlik yapıldıktan sonra gümüş kaplanması ile yansıtıcı tabakanın elde edilmesi prensibine dayanır. Yüksek yansıtma özelliğine sahip gümüş tabakasının korunması için de boya tabakaları kullanılır. Flotal E üretimi sırasında daha az katı/gaz atık oluşur.

Flotal E üretiminde kullanılan üst koruyucu yaş boya %100 kurşunsuzdur. Yaş astar boya ise ağırlıkça %0,5‘den düşük kurşun tuzu içerir.

Flotal E, TS EN 1036-1 Cam - Yapılarda kullanılan - İç mekanlarda kullanım için gümüş kaplı yüzdürme camdan yapılmış aynalar- Bölüm 1’e göre üretilmektedir.

Ürün Standart Kalınlıklar (mm) Standart Ebatlar (mm) Kalınlık Toleransları (mm)
Flotal E Renksiz 3 2500x1605 ± 0,2
3210x2100
3210x2250
3210x2500
Flotal E Renksiz 4 2500x1605 ± 0,2
3210x2100
3210x2250
3210x2500
Flotal E Renksiz 5 3210x2500 ± 0,2
Flotal E Renksiz 6 3210x2500 ± 0,2
* Ebat toleransları, tüm anma ebatlarında ± 5 mm'dir.
* Yukarıdaki değerler Flotal E'in füme, bronz, mavi ve yeşil renkleri için de geçerlidir. Farklı ebat ve kalınlık talepleri için Şişecam Düzcam'a danışılmalıdır.

 

Depolama

Depoya getirildiğinde en kısa zamanda ambalajından çıkarılmalı,

Her iki yüzü kuru bezle silinmeli,

Uzun kenarları  yatayla  5o açı yapacak şekilde takozlar üzerine oturtulmalı,

Hava sirkülasyonu sağlamak amacıyla plakalar arasına özel takozlar yerleştirilmeli,

Aynaların boyalı yüzeyleri lastik malzeme ile temas ettirilmemeli ( veya 110oC'de 3 gün şartlandırılmış, kükürt içermeyen lastik kullanılmalıdır),

Kuru ve iyi havalandırılan, ısı açısından iyi dengelenmiş depolarda stoklanmalı, aşırı nemli ortamlar ile kimyasal gazların bulunduğu yerlerde stok yapılmamalıdır.

Depolama koşullarının taşıyabileceği sakıncalardan dolayı, depo düzeni, aynaların stokta en az kalması esasına göre oluşturulmalıdır.

Kesme

Flotal kesimi, düzcamda olduğu gibi, elmasla çizilip kırma yöntemi ile veya otomatik kesim masalarında kesme şeklinde gerçekleştirilebilir.

Kesme  işlemi ayna işleme prosesinin ilk adımıdır. Ayna kesiminde kullanılacak elmas (kesim rölesi) kadar kesim yağının da büyük önemi vardır. Kesim yağı ayna  işleme sürecinde bir çok amaca hizmet eder:

Kesim sırasında derin kesiklerin oluşmasını sağlar,

Kesim rölesinin uygun bir şekilde yağlanması sağlar,

Kesim basıncının azaltılmasını sağlar, (kesim basıncının yüksek olması kılcal cam parçacığı oluşumunu arttırır.)

En önemli işlevi ise kesim derinliğini arzu edilen biçimde yönlendirerek,  düzgün kenarlı kesim sağlar. Kılcal cam parçacıklarının oluşumunu azaltır.

Kesim yağının  düşük basınçta ve  az miktarda kullanılması  durumunda koparma sırasında istenmeyen kırıklara veya çapaklanmaya neden olur.

Her kesim yağı belli bir çözücü özellik taşır. Uygun olmayan kesim yağları (petrol, düşük kalite yağlar, gazyağı v.s.gibi) ile kesim yapılması durumunda, ayna boyası çözülür ve bunun sonucunda aynada bozulmalar meydana gelebilir. Bu bozulmalar işlemin ilk yapıldığı anda görülmez ama daha sonra aynanın kullanımı sırasında  ortaya çıkar.

Genel bir kural olarak ayna kesiminde uçucu (buharlaşan) kesim yağı kullanılır. Kuru veya uçucu olmayan kesim yağıyla yapılan kesimlerin, aynanın özellikle kenar bölgelerinde hatalara neden olduğu görülmüştür.

Kesim yağının solvent  içermesi nedeniyle ,kesim yapıldıktan sonra ayna plakalarının üst üste birbiriyle temas edecek şekilde toplanması uygun değildir. Mutlaka kesilen parçalar arasına  plastik ayraçlar (mantar gibi ) konulmalıdır.Böylece kesim sırasında ayna üzerinde kalan kesim yağının hızlı bir şekilde buharlaşması sağlanır.

Ayna kesim masaları ve araçları daima temiz tutulmalı,

Kesim sonrasında ayna kenarlarında çentik ve çapak kalmamasına dikkat edilmelidir

İşleme

Flotal üzerinde;
Kanal açma
Delik delme
Rodaj
Bizote
Çapak alma (bant rodaj)
Köşe kırma

gibi kenar işleme işlemleri yapılabilmektedir. Bu işlemlerin her birinden sonra, Flotal'in yıkanması ve yıkama suyunun ayna üzerinden tamamen uzaklaştırılması gerekmektedir.

Rodaj ve bizote işlemleri ayna (cam) kenarının elmas taşlarla tıraşlanmasıdır. Bu tıraşlama sırasında, aynanın boya, bakır ve gümüş tabakalarında mikro çatlaklar oluşmaktadır. Uygun taş kullanılmadığı ve taşın bağlı olduğu motorun devir sayısı düşük olduğu durumlarda bu çatlaklar büyümektedir. Taşların elmas tane büyüklükleri D=65 den kalın olmamalıdır. Bu taşların motor devir sayısı en az 2500 d/dk. olmalıdır. Yeni taş takıldığında da ilk ½ - 1 saat, taşların sadece cam rodajında kullanılması ayna kaplamasının korunması açısından uygun olur.

İşleme taşları, soğutucu madde ilave edilmiş (coolant) su kullanılarak soğutulur. Bu soğutma çözeltileri ile ayna kenarına uygulanan mekanik stres minumuma indirilerek düzgün bir aşınma sağlanır. Fazla mekanik stres, kaplama tabakasına zarar verir ve bunun sonucu su ve cam tozları camla kaplama arasına girerek kenar korozyonunbaşlamasına sebep olur.Ayna kenarının tıraşlanması sırasında cam partikülleri (tozları) işleme suyunun pH değerinin 10'un üzerine çıkmasına neden olur. Yüksek pH değerindeki bazik soğutma suyu, ayna kenarında korozyonun başlama nedenidir. Uygun soğutma maddeleri ile bu pH artışı engellenerek, pH değerinin 9'un altında tutulması , işlemeden hemen sonra yıkanarak, soğutma sularının ve cam tozlarının (partiküllerinin) ayna üzerinde kurumadan uzaklaştırılması gereklidir.

İşleme sırasında kullanılan soğutma maddesi ilave edilmiş sularda sülfat iyonları vardır. Kullanım sırasında bu sularda çeşitli bakteriler oluşur. Bu bakteriler zaman içinde sulfat iyonlarını indirgeyerek hidrojen sülfür gazı oluşturur. Hidrojen sülfür gazı gümüş tabakanın kararmasına neden olur. Soğutma suyuna uygun bakteri öldürücüler (biocide) ilavesi ile bunun önüne geçilir. Düzenli olarak biocide kullanılması bakteriler üzerinde bağışıklık sağlayabileceğinden çok yüksek bakteri varlığı durumunda yüksek dozda şoklama uygulanmalıdır.

Rodaj ve bizote işlemleri sırasında ortaya çıkan cam tozlarının proses sırasında çöktürülüp uzaklaştırılması mümkündür. Bu amaçla uygun çöktürücü (flocking) ve hidrosiklon (sifonlama) sistemi kullanılır. Kullanılacak çöktürücünün, çok asidik olmaması ve klorür içermemesi gerekir. Ayrıca kullanılan çöktürücünün kimyasal olarak coolant'a etkisi olmamalıdır. Rodaj veya bizote işleminden sonra ayna üzerindeki çözeltilerin kurumadan aynanın yıkanması gerekir. Böylece aynanın, işlenmesinde kullanılan çözeltilerin koroziv etkisi altında kalması önlemiş olur.

Kenar işleme sırasında oluşan mikro çatlaklardan aynanın kullanımı sırasında girecek ve aynayı bozacak sıvı ve buharların önlenmesi amacıyla Megerle - Almanya firması şeffaf bir boya üretimi yaptığını, bu malzemenin Almanya'da kullanıldığını, bilhassa Hilton tipi ayna uygulaması yapılan banyolarda, lavabo üzerindeki kenarlarda sık olarak görülen bozulmaları önlemek için işlenmiş ayna kenarına bir sünger vasıtasıyla renksiz ve şeffaf olan boyanın ince bir şerit şeklinde sürülmesinin etkin sonuç verdiğini bildirmiştir.

Flotal temperlenemez ve lamine edilemez.

Temizleme

Flotal temizliğinde kimyasal temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır.

Oluşan lekeler sadece kuru, yumuşak bir bezle silinmeli,

Yağlar v.b. inatçı lekeler duru sıcak suya batırılarak iyice sıkılmış bir güderi ile hafifçe ovularak giderilmeli,

Aynanın alt kenarında su damlacıklarının kalmamasına dikkat edilmelidir.

Uygulama

Uygulama yüzeylerindeki pürüzler  ve düzgün olmayan yüzeyler görüntü bozukluklarına neden olabileceği için düzeltilmeli,

Yeni sıvanmış veya boyanmış yüzeyler tamamen  kurumadan ayna uygulaması yapılmamalı,

Ayna ile uygulama yüzeyi arasında hava sirkülasyonu sağlayarak nem birikimini önleyecek bir boşluk bırakılmalı,

Çerçeve içine oturtulan aynalarda kenarların sıkışıp zedelenmemesi için çerçeve ile ayna arasına elastik malzemeler yerleştirilmeli,

Çok parçalı ayna uygulamalarında aynaların birbirini sıkıştırarak kırılmalarını önlemek amacıyla aralarında mutlaka boşluk ( derz ) bırakılmalı, düşey ayna uygulamasında iyi görüntü almak için aynanın zeminle  90°​​​​lik bir açı yapmasına dikkat edilmeli,

Ayna yüzeyinde açılacak  deliklerden geçirilecek vida vs  gibi elemanların cam ile temasını engellemek için cam ve vida arasına neopren veya plastik conta yerleştirilmelidir.