Isıcam Sistemleri

Isıcam Sistemleri; camdaki üstün teknolojisi ve yılların deneyimiyle her yaşam alanının ihtiyacına yönelik çözümler üreten yalıtım camları sunar.
 
Isıcam Sistemleri, kullanılan camların özelliklerine bağlı olarak;
 
 • Isı yalıtımı ve/veya güneş kontrolü
 • Gürültü Kontrolü
 • Emniyet ve/veya güvenlik
Gereksinimlerinin birini ya da hepsini üç farklı serisi ve tercih edilecek ek özellikler ile karşılar.
 
Isıcam Sistemleri C Serisi: Isıcam güvencesiyle üretilen standart düzeyde yalıtım ve tasarruf sağlayan klasik seridir.
 
Isıcam Sistemleri S Serisi: Yüksek nitelikli ısı kontrol kaplamalı Şişecam
Low-E Cam’ları ile üretilen seridir. Sıradan çift camlara göre ısı kaybını % 50 azaltarak kışın yakıt masraflarını azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.
 
Isıcam Sistemleri K Serisi: Yüksek nitelikli ısı ve güneş kontrol kaplamalı Şişecam Solar Low-E Cam’ları ile üretilen seridir. Sıradan çift camlara göre ısı kaybını % 50 azaltarak kışın yakıt, güneş ısısının içeriye girişini % 40 azaltarak da yazın klima masraflarını azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.
CE

Isıcam Sistemleri, Şişecam Düzcam fabrikalarında ileri teknolojilerle üretilen cam plakaların, Şişecam Düzcam tarafından düzenli olarak denetlenen Isıcam Yetkili Üreticileri tarafından fabrika şartlarında biraraya getirilmesi ile oluşan yalıtım camı ünitesidir.

Ek Özellikler ile Isıcam’ınızı Kişiselleştirin

Isıcam Sistemleri’nin tüm serileri, ek özelliklerle özelleştirilip zenginleştiriliyor. Ek özellikler, seçilen serinin üzerine eklenerek mutlu ve huzurlu iç mekânlar yaratıyor.

Isıcam Satın Aldığımı Nasıl Anlarım?

Doğrama firmasından aldığınız Isıcam’ınızda aşağıdaki kriterlerin bulunması gerekmektedir.

İletişim

Ürünlerimiz ile ilgili her türlü bilgiye ulaşmak için 444 9 872 no’lu Ürün Bilgi Hattı’mızı veya Isıcam Yetkili Üreticilerimizi arayabilirsiniz

​​​​

Isıcam Sistemleri, Şişecam Düzcam tarafından üretilen ve/veya satışı yapılan iki veya daha çok sayıda cam plakanın aralarında ortam basıncına uygun kuru hava veya gazları barındıracak şekilde fabrika şartlarında bir araya getirilmesi ile oluşan yalıtım camı ünitesidir.

Performans Tablosu

Performans Değerleri
Isıcam Sistemleri Cam Kombinasyonu Gün Işığı (EN 410) Güneş Enerjisi (EN 410) Isı geçirgenlik Katsayısı
(U değeri) W/m2K
(EN 673)
Geçirgenlik % Dışa Yansıtma % Toplam Geçirgenlik % Gölgeleme Katsayısı Hava Argon
  C 4+12+4 80 14 75 0,86 2,9 2,7
4+16+4 2,7 2,6
  ISI KAYBINI 50% AZALTIR S 4+12+4 79 12 56 0,64 1,6 1,3
4+16+4 1,3 1,1
GÜNEŞ ISISI GİRİŞİ 40% AZALTIR ISI KAYBINI 50% AZALTIR K 4+12+4 71 10 44 0,51 1,6 1,3
4+16+4 1,3 1,1

Isıcam’ın Uygun Olduğu Ulusal / Uluslararası Standartlar

TS 3539 EN 1279 Cam - Yapılarda Kullanılan – Cam Esaslı Yalıtım Birimleri

Kullanılan Hammaddelerin Uygun Olduğu Ulusal / Uluslararası Standartlar

 •  Cam
  • Float TS EN 572/2
  • Piyasaya arz ve son kesim boyutlarındaki camlar TS EN 572/8
  • Buzlu TS EN 572/5
  • Temperli TS EN 1215
  • Kısmi temperli TS EN 1863
  • Lamine TS EN ISO1254
  • Kaplamalı TS EN 1096
  • Isıl banyolanmış temperli cam EN 14179
    
 •  Diğer Hammaddeler
  • Isıcam üretiminde; Şişecam Düzcam tarafından hazırlanmış Isıcam Onaylı Malzeme Listesi’nde bulunan butil, polisülfit (thiokol), silikon, poliüretan, nem alıcı ve ara boşluk çıtası (profil) kullanılır. Kullanılan sızdırmazlık malzemelerinin, Isıcam Onaylı Malzeme Listesi’nde yer almak şartıyla başka marka sızdırmazlık malzemeleriyle değiştirilmesi durumunda, TS 3539 EN1279-4 standardının 4.2.2 maddesinde belirtilen ikame şartları yerine getirilmelidir.

Isıcam Kalitesi

 •  Isıcam’ın Optik ve Görünüş Kalitesi
  •  Noktasal Kusurlar

   Isıcam’ın optik ve görünüş kalitesi TS EN 1279/1’de tanımlanmıştır. Buna göre Isıcam’ı oluşturan camların ilgili standartlarında verilen optik ve görünüş kalitesi geçerlidir.

   Tek plakaların görünüş ve kalite durumları, yalıtım camı biriminde müsaade edilebilir azami hata sınırını aşmayacak seviyede olduğu için, bu hususla ilgili ilave şart aranmasına gerek yoktur. Bununla beraber daha yüksek bir kabul seviyesi, müşteri ve yalıtım camı birimi imalatçısı arasındaki kalite anlaşmasında yer alabilir.

   Isıcam’ın doğal yapısında bulunan ve/veya fiziksel özelliği sebebiyle oluşan optik ve görünüş kalitesine ilişkin ayrıntılı bilgiler TS EN 1279/1 Ek C’de verilmiştir.

   Isıcam’da noktasal kusur olarak TS EN 572/8 piyasaya arz ve son kesim boyutlarındaki camlara uygulanan kabul seviyeleri geçerlidir.

   Isıcam’da kullanılan float camın son kesim boyutlarında noktasal kusurları için kabul seviyeleri:

   Kusur sınıfı Cam levhanın yüzey alanı (S), m²
   S ≤ 5 5 < S ≤ 10 10 < S ≤ 20
   A Aranmaz
   B 1 2 4
   C Kabul edilmez 1 1
   D Kabul edilmez
   B sınıfı kusurları arasındaki mesafe, 500 mm’den az olmamalıdır.

   Noktasal Kusur Grupları

   Grup Noktasal kusur çekirdeklerinin boyutu (mm)
   A 0,2 mm’den büyük ve 0,5 mm’ye eşit veya daha küçük
   B 0,5 mm’den büyük ve 1,0 mm’ye eşit veya daha küçük
   C 1,0 mm’den büyük ve 3,0 mm’ye eşit veya daha küçük
   ​ D 3,0 mm’den büyük
  •  Doğrusal (Çizik ve Kazıntı) Kusurlar

   Isıcam’ın optik ve görünüş kalitesi TS EN 1279/1’de tanımlanmıştır. Buna göre Isıcam’ı oluşturan camların ilgili standartlarında verilen optik ve görünüş kalitesi geçerlidir.

   Tek plakaların görünüş ve kalite durumları, yalıtım camı biriminde müsaade edilebilir azami hata sınırını aşmayacak seviyede olduğu için, bu hususla ilgili ilave şart aranmasına gerek yoktur. Bununla beraber daha yüksek bir kabul seviyesi, müşteri ve yalıtım camı birimi imalatçısı arasındaki kalite anlaşmasında yer alabilir.

   Isıcam’ın doğal yapısında bulunan ve/veya fiziksel özelliği sebebiyle oluşan optik ve görünüş kalitesine ilişkin ayrıntılı bilgiler TS EN 1279/1 Ek C’de verilmiştir.

   TS EN 572/8 Piyasaya arz ve son kesim boyutlarındaki camlar standardında bahsedildiği üzere hiçbir doğrusal kusura izin verilmez.

   TS EN 572/8 Piyasaya arz ve son kesim boyutlarındaki camlar standardında hem noktasal hem de yüzeysel kusurların belirlenmesinde gözlem mesafesi 2 m verilmiş olmasına karşın Isıcam standardında gözlem mesafesi 1 m olarak alınacaktır. Dolayısıyla TS EN 572/8 ve TS EN 1096’da bahsedilen kusurlar 1 m’lik gözlem mesafesinde belirlendiğinde hata olarak kabul edilebilir.

  •  Diğer Kusurlar

   Bilindiği gibi plaka camlar arasına konulan ayırıcı malzeme (lusit tozu, kağıt v.b.) camların birbiri ile sürtünmesini önler, rutubet ve sıcaklık değişikliklerine karşı cam yüzeyini korur. Camların arasına konan toz veya kağıt özellikleri itibarıyla, camın kimyasal yapısına zarar vermeyecek bileşimde olup, herhangi bir toz veya kağıt kullanılmaz. Kullanılan tozun kimyasal yapısı kadar tane boyutu da çok önemlidir. Bu nedenle camların arasına konulacak olan kağıt ve toz özel olarak seçilmekte ve kontrol edilerek kullanılmaktadır.

   Cam plakaların sürtünmesi ile oluşacak noktasal aşınmış bölgelerde, havadaki rutubetin yoğuşması veya ıslanma ile camın kimyasal yapısının bozulması sonucu korozyon hatası oluşur. Korozyon hatası, ileri safhada camda beyaz lekeler halinde görülür. Başlangıç aşamasında ise çıplak gözle görülemeyebilir. Bu nedenle camların zaman zaman yakın mesafeden üzerine buhar tutulması yöntemi ile korozyonun başlayıp başlamadığı kontrol edilmelidir. Isıcam ünitesinde korozyon hatasına izin verilmez. Bu nedenle cam paketlerin depolama ve taşımasına özen gösterilmesi gerekir. Bilhassa kış aylarında cam paketler işletmeye alındığında paket sıcaklığı, ortam sıcaklığına gelinceye kadar paket açılıp işlenmemelidir.

   Ara boşluğa bakan cam plaka yüzeylerinde toz, kir, macun bulaşığı, parmak izi vs. bulunmamalıdır

Standart Kalınlık ve Boyutlar

Isıcam’ın boyut toleransları (EN 1279’ a göre )

Düz Cam Plakalar
Boyut Cam Kalınlığı Boyut
toleransı
Uzunluk 3 m’ye eşit veya küçük cam kalınlığı 6mm’ye eşit veya daha küçük ± 2mm
cam kalınlığı 6mm’den büyük ± 3mm
Uzunluk 3m’den büyük cam kalınlığı 6mm’ye eşit veya daha küçük ± 3mm
​cam kalınlığı 6mm’den büyük ± 4mm
En az bir plakası temperlenmiş veya yarı temperlenmiş cam
Uzunluk Cam Kalınlığı Boyut Toleransı
Uzunluk 3 m’ye eşit veya küçük kalınlıktan bağımsız ± 3mm
Uzunluk 3m’den büyük kalınlıktan bağımsız ± 4mm
En az bir plakası lamine cam
Uzunluk Cam Kalınlığı Boyut Toleransı
​Uzunluk 1,5 m’ye eşit veya küçük -toplam lamine cam kalınlığı 16mm’ye eşit veya küçük ± 3mm
-toplam lamine cam kalınlığı 16mm’’den büyük ± 4mm
Uzunluk 1,5m’den büyük ve 2,5m’ye eşit veya küçük -toplam lamine cam kalınlığı 16mm’ye eşit veya küçük ± 4mm
-toplam lamine cam kalınlığı 16mm’ den büyük ± 5mm
Uzunluk 2.5m’den büyük -toplam lamine cam kalınlığı 16mm’ye eşit veya küçük ± 5mm
​-toplam lamine cam kalınlığı 16mm’ den büyük ± 6mm


Isıcam ünitesi kalınlık toleransları

  1.plaka 2.plaka Kalınlık 
toleransları
A Float cam veya kaplamalı cam
Kalınlık < 6 mm
Kalınlık > 6 mm
Float cam veya kaplamalı cam
ve kalınlık < 6 mm
ve/veya kalınlık > 6mm
± 1 mm
± 1,5 mm
B Float cam veya kaplamalı cam Temperlenmiş veya yarı temperlenmiş float veya kaplamalı cam ± 2 mm
C Float cam veya kaplamalı cam Buzlu cam ± 1,5 mm
D Float veya kaplamalı cam Lamine cam ± 1.5 mm
E Temperlenmiş veya yarı temperlenmiş cam Temperlenmiş veya yarı temperlenmiş cam ± 2,5 mm
F Temperlenmiş veya yarı temperlenmiş cam Buzlu cam ± 2 mm
G Temperlenmiş veya yarı temperlenmiş cam Lamine cam ± 2 mm
H Buzlu cam Lamine cam ± 1,5 mm
​İ Lamine cam Lamine cam ± 1,5 mm


Isıcam ünitesi plakaları arasındaki kaçıklık toleransı

Isıcam‘ı meydana getiren alt ve üst cam plakaların arasındaki kayma miktarı en fazla 1,5 mm olabilir.

Isıcam Kenar Özellikleri

 • Cam

  Cam kenarları düz kesilmiş olmalı, camın kırılmasına neden olacak çentik ve pul atması olmamalıdır. Isıl gerilim vb. nedenlerle kırılma ve çatlama riskini azaltmak için lamine camlara çapak alma işlemi (bant rodaj) veya rodaj yapılması tavsiye edilir.

 • Yalıtıcı macun (butil)

  Düzgün ve özellikle köşelerde olmak üzere kesintisiz çekilmelidir. Butil ağırlığı profilin her iki tarafında da 2,5 g/m olmalıdır. Butil genişliği ise preslenmiş ünitede en az 3 mm olmalıdır.
  Gaz dolgulu ünitelerde ise butil ağırlığı profilin her iki tarafında da en az 3, 0 g/m olmalı, genişliği ise preslenmiş ünitede en az 4 mm olmalıdır.

 • Yalıtıcı ve birleştirici macun polisülfit (thiokol)/silikon/poliüretan

  Profil kenarından ünite içine kaçmamalıdır. Thiokol/poliüretan boşluğu en az 3 mm, silikon boşluğu ise en az 6 mm’dir. Strüktürel camlamalarda kullanılan Isıcamlarda, projesinde belirlenmiş tasarım kriterleri uygulanır.
  Gaz dolgulu ünitelerde thiokol ya da poliüretan boşluğu en az 4 mm olmalıdır.

 • Ara boşluk çıtası (Profil)

  Profilde kabul edilebilir sehim 1 metreye kadar çıta boyutu için en fazla ±1 mm, 1 metreden fazla çıta boyutu için en fazla ±2 mm’dir. Profilin ünite içine bakan kenarının cam kenarına olan uzaklığı en fazla 15 mm olmalıdır. Strüktürel camlamalarda kullanılan Isıcam’larda, projesinde belirlenmiş tasarım kriterleri uygulanır.
  Gaz dolgulu ünitelerde bükümlü profil kullanılması tavsiye edilir. Kesimli profil kullanıldığı taktirde klipsilerin profile girdiği köşelerde klipsin üstünün (dış yalıtım macunu ile temas edecek yüzeyinin) bir miktar butille kapatılması gerekir.

 • Kenar sıyırma

  Low-E, Solar Low-E gibi yumuşak kaplamalı camlarla Isıcam üretimi yapılırken, kaplamalı camların kenarına; poliüretan veya polisülfid ile üretim yapılacaksa 10 mm, silikon ile üretim yapılacaksa 13 mm genişliğinde kenar sıyırma işlemi yapılmalıdır.

Isıcam’da Basınç Dengeleme Uygulaması

Isıcam üniteleri, üretim yerindeki atmosferik basınçla montaj yerindeki ve nakliye sırasında geçilen güzergâhtaki atmosferik basınç arasındaki farklılıklara bağlı olarak deformasyona uğrayabilir. Bunu önlemek amacıyla basınç dengeleme işlemi yapılır.

Basınç dengelemesi gerektiren haller

Isıcam ünitesinin genişlik / yükseklik oranı 2’den küçük ise, bu ünitelere basınç dengelemesi yapılmaz. Örneğin,1300 x 720 mm boyutundaki bir ünitenin genişlik / yükseklik oranı 1,8 olduğundan bu Isıcam ünitesine basınç dengelemesi yapılmaz.

 • Isıcam ünitesinin montaj yapılacağı yerin rakımı, üretildiği yerin rakımından; 1200 metre veya daha yüksek ve 500 metre veya daha alçak ise ünite ebadı ve cam kalınlıkları ne olursa olsun üniteye basınç dengeleme işlemi yapılmalı; 700 metreden 1200 metreye kadar daha yüksek ve 300 metreden 500 metreye kadar daha alçak ise ünitenin genişlik/yükseklik oranına bakılarak basınç dengelemesi yapılıp yapılmayacağına karar verilmelidir.
 • Ünitenin montaj yapılacağı yerin rakımına bakılmaksızın; sevk edilirken geçeceği güzergâhta, üretildiği yerin rakımından; 1200 metre veya daha yüksek rakımlı yerlerden geçmesi, 500 metre veya daha alçak rakımlı yerlerden geçmesi durumunda ünite ebadı ve cam kalınlıkları ne olursa olsun üniteye basınç dengelemesi yapılmalı; 700 metreden 1200 metreye kadar daha yüksek rakımlı yerlerden geçmesi, 300 metreden 500 metreye kadar daha alçak rakımlı yerlerden geçmesi durumunda ünitenin genişlik/yükseklik oranına bakılarak basınç dengelemesi yapılıp yapılmayacağına karar verilmelidir.
 • Bu orana bakılması gereken durumlarda:
  Isıcam ünitesinin bir kenarı 700 milimetreden küçük ise bu gibi ünitelerin tamamına genişlik/yükseklik oranına bakılmaksızın basınç dengelemesi yapılır. Örneğin, 1250x695 mm boyutundaki bir Isıcam ünitesine basınç dengelemesi yapılmalıdır. Isıcam ünitesinin genişlik / yükseklik oranı 2 ya da 2’den büyük ise, bu ünitelerin tamamına basınç dengelemesi yapılır. Örneğin,1500 x 720 mm boyutundaki bir ünitenin genişlik / yükseklik oranı 2,1 olduğundan bu Isıcam ünitesine basınç dengelemesi yapılmalıdır.

Basınç dengeleme uygulaması aşağıdaki şekilde yapılır.

 • Basınç dengelemesi yapılacak ünitenin kısa kenar profili (nem alıcı doldurulmamış kenar) bir noktadan uygun bir şekilde delinir.
 • Bu deliğe balon veya subap takılır.
 • Delinmiş olan Isıcamlarla beraber yeterli miktarda butil, dış yalıtıcı macun (siyah ve beyaz macunlar ayrı ayrı) torbalar veya kavanozlar içinde gönderilir.
 • Isıcam’ın montajının yapılacağı yerde, camlar sevk edildikten hemen sonra, delikteki balon veya subap çıkartılır.
 • Kopartılan bir parça butil, bir tornavida üzerinde ısıtılarak yumuşatılıp, çıta üzerindeki delik kapatılır.
 • Temiz bir cam parçası veya seramik üzerinde, 10 ölçek beyaz, 1 ölçek siyah yalıtıcı macun (Thiokol, silikon, poliüretan) homojen olacak şekilde karıştırılır ve butilin üzeri kapatılır.
 • Isıcam, yalıtıcı macun kuruduktan sonra, kapatılan delik üst veya yan kenara gelecek şekilde doğramaya takılır.

Isıcam Stok Talimatı

Isıcam ünitelerinin stoklanmasında aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

 •  İstifleme doğrudan beton veya toprak zemin üzerinde; ıslak ve rutubetli yerlerde yapılmamalıdır.
 •  Isıcamlar uzun kenar üzerine dike yakın durumda (~10° lik açı ile) yerleştirilmiş paletler üzerine ve palet tabanına dik oturacak şekilde stoklanmalıdır.
 •  Her bir ünite arasına ayırıcı (örneğin mantar takoz) konularak camların birbirine doğrudan teması önlenmelidir.
 •  Ünitelerin arkası palete yaslanmalı, noktasal yük binmelerinden ve Isıcam ünitesinin tek camının tabana değmesinden kaçınılmalıdır. Aksi takdirde basınç değişikliğine bağlı olarak meydana gelebilecek şişmeler ve 2–3 misli kuvvet yüklenmesi sonucunda kırılmalar meydana gelebilir.
 •  Değişik boyutlu Isıcamların istiflenmesinde küçük boyutlu camlar büyük boyutlu camların önüne gelmeli, göbekten basmayı önlemek için iki camın arasına uzunlamasına latalar konmalı, lataların arası 50 cm’yi aşmamalıdır.
 •  Isıcam üniteleri direkt güneş altında stoklanmamalıdır. Sıcaklığın etkisiyle ısınan her cam şişme nedeniyle diğerini sıkıştırarak kırılmalara neden olabilir. Ayrıca güneş altında stoklanan renkli veya reflektif camların arası yeteri kadar havalanamayacağı için ısıl kırılmalar olabilir