Kalite Anlayışımız

KALİTE POLİTİKASI
 
ÖNDER GROUP Olarak Kalite politikası ve vaatleri aşağıdaki gibidir:
ÖNDER GROUP olarak tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için projeler ve hizmetler gerçekleştirmek,
Rekabet gücünü yurt içi ve yurt dışı pazarlarında arttırmak için gerekli olan hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek, 
Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü ve yenilikçi bir kurum olma, 
Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,
Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,
Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,
Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,
Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.
 
 
 
ÇEVRE POLİTİKASI
 
ÖNDER GROUP Olarak temel çevre politikası ve vaatleri aşağıdaki gibidir:
Çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yürütmek,
Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek,
Çalışanlarımızın çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak,
Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,
Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak, 
Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.
 
 
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
 
ÖNDER GROUP olarak hizmetlerimizi gerçekleştirirken, tüm faaliyetlerinde emniyetli çalışma koşullarının sağlanmasını ve operasyonların emniyetli olarak tamamlanmasını öncelikli hedef olarak belirlemiştir. İSG Yönetim Sistemi çerçevesinde kişisel yaralanma, hayat kaybı, sağlığa ve mülke gelebilecek zarar ve çevrenin tahrip edilmesini önlemek için tüm operasyonel faaliyetleri etkin bir şekilde kontrol edilecektir. 
 
Kurumumuz, vermiş olduğu tüm hizmetlerde personelinin operasyonlar sırasında aşağıda belirtilen hedeflere ulaşmak için gerekli düzenlemeleri yapacağını taahhüt etmektedir:
 
Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,
Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığı ile "Sıfır Kaza" hedefine ulaşmak,
Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,
Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,
Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,
Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak,